Hopp til innhold

Behandling med hypnoterapi ved irritabel tarm ved bruk av Skype

I sommer kunne jeg ikke, av forskjellige årsaker, ta inn nye pasienter for behandling med hypnoterapi ved irritabel tarm i mine lokaler ved Oslo S. Eksisterende pasienter ble fulgt opp over Skype (det kunne selvfølgelig ha vært et vilkårlig annet videokonferanseprogram). Det viste seg at Skype fungerte bra.

Det er interessant at det ledende miljøet rundt Whorwell i Manchester på bruk av hypnose ved irritabel tarm nå har gjort en studie1 på nettopp bruk av Skype. Studien viser i korthet at nesten like mange (65 %) opplever bedring via Skype som ved personlig oppmøte (76 %).

Dette er jo gledelige nyheter. Det kan være flere årsaker til at personlig oppmøte er vanskelig. For eksempel kan man bo på et sted hvor det ikke tilbys hypnoterapi, man kan ha så sterke symptomer at det er vanskelig å reise, man kan være for travel i hverdagen til å kunne sette av tid til behandling eller reisekostnader gjør det for dyrt.

Jeg har derfor besluttet å videreføre tilbud om behandling over Skype for personer som av en eller annen grunn ikke kan møte personlig. Siden personlig frammøte gir best resultat vil jeg anbefale dette, så sant det er mulig.

  1. Shariq S. Hasan, James S. Pearson, Julie morris & Peter J. Whorwell, SKYPE HYPNOTHERAPY FOR IRRITABLE BOWEL SYNDROME: Effectiveness and Comparison with Face-to-Face Treatment, Clinical and Experiental Hypnosis, 2019.