Hopp til innhold

Henviste pasienter

Kjære pasient!

Dette er informasjon til deg som er henvist for assistert behandling med hypnoterapi. 

Informasjon om hypnose og hypnoterapi

Hypnose skaper en endret sinnstilstand som oppleves som en fascinert og fokusert oppmerksomhet. I dag brukes hypnose innenfor mange behandlingsformer og det produseres en mengde vitenskapelige artikler om emnet hvert år.

Som regel bruker man avslapning og velbehag for å etablere hypnosetilstanden. For i en stresset hverdag er det lett å la seg fascinere av å være behagelig avslappet, i en tilstand hvor vi ikke bryr oss så mye om alt annet, samtidig som vi er oppmerksomme på vår indre opplevelse her og nå.

Hypnosetilstanden kan egentlig sammenlignes med å se en god film vi lever oss inn i. Vi vet selvfølgelig at vi er inne på kinoen, men vi velger å begrense vår oppmerksomhet til lerretet. Vi vet at alt bare er en film, men tillater oss allikevel å oppleve alle følelser, tanker og inntrykk som filmen gir oss, og tar også gjerne med oss den innsikt og inspirasjon som filmen har gitt oss ut av lokalet.

Når man har opplevd hypnosetilstanden kan man gjenskape den selv ved å gjøre selvhypnose. Det fine med å selvhypnose er at du allerede har det du trenger for å oppnå det du ønsker.

Bare det å gå inn i hypnose vil fjerne mye stress og bekymringer og skape ro i seg selv. Hypnoterapi består så av å bruke metoder for å fordype denne roen i kropp og sinn og finne konstruktive løsninger for det den enkelte ønsker å oppnå.

Behandlingsforløp

Behandlingsforløpet vil være avhengig av den enkelte behandling som skal assisteres med hypnoterapi. Typisk gjennomføres hypnoterapi to faser: en læringsfase og en vedlikeholdsfase. Læringsfasen består typisk av to til tre timer med 1-2 ukers mellomrom. Mellom timene vil pasienten gjøre avslapningsøvelser eller lytte til innspillinger for å tilegne seg erfaring med hypnosetilstanden. Vedlikeholdsfasen kan for eksempel være oppfølging en gang per måned i tre måneder etter eget behov og ønske.

Med dette vil jeg gjerne ønske deg velkommen til din time. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.