Hopp til innhold

Irritabel tarm

Irritabel tarmsyndrom (irritable bowel syndrome, IBS) er en fellesbetegnelse for flere plager som har med tarm og fordøyelse å gjøre. Det kan være magesmerter, oppblåsthet, forstoppelse eller diaré. IBS forbindes ofte med stress og endringer i nervesignalene hjernen sender til tarmen. Helsenorge.no opplyser at hypnose kan hjelpe hos de med en vanskelig form for irritabel tarm.

Våren 2017 begynte helsepersonell ved Seksjon for klinisk ernæring på Oslo universitetssykehus og Enhet for klinisk ernæring på Lovisenberg sykehus å henvise IBS-pasienter til behandling med hypnoterapi. Etter hvert har pasienter også blitt henvist fra andre sykehus, legekontorer og psykologer. Pasientene tar selv kontakt med Hele Sinnet hypnoterapi for å avtale time.

Behandlingsforløp

Før behandling fylles det ut et skjema for å bestemme graden av IBS. Dette kan gjøres før, eller i, første time. Behandling utføres i henhold til etablert forskning på området.

Man bør absolutt forvente å få et utbytte av en første time. Se gjerne denne videoen for å få en forståelse av hvordan en slik time kan arte seg. Det er viktig å følge opp hver time med visualiseringsøvelser. Jeg har laget to lydfiler du kan lytte til som vil gi deg en opplevelse av slik visualisering:

Sand, sol og avslapning (tekst):

Varme hender og sinnets kraft (tekst):

I en første time lærer man å etablere hypnosetilstanden gjennom avslapning i kropp og sinn og gjøre visualisering for forbedret fordøyelse. I andre time lærer man å overføre varme fra hender til mage ved hjelp av ideomotorisk bevegelse. I påfølgende timer anvendes mer avanserte metoder tilpasset den enkelte. Det kan for eksempel være smertebehandling, partsterapi eller regresjonsterapi.

Når bør man anvende hypnoterapi ved IBS?

Det kan være et spørsmål om når man skal bruke hypnoterapi ved IBS. Det kan være hensiktsmessig å først forsøke diett (spesielt FODMAP-reduksjon) og endre vaner, deretter anvende hypnoterapi.

Pasienter med IBS har et markant høyere stressnivå. Selv om ikke IBS-lidelsen nødvendigvis er forårsaket av stress, så medfører ofte IBS stress når man først har fått det (7). Det er derfor hensiktsmessig å introdusere pasienten for teknikker som reduserer stress. Dette kan være så enkelt som kroppslig avslapning. I en litt mer avansert form, hvor man også roer sinnet og veileder pasienten til selvhelbredelse, kan man kalle det hypnose eller meditasjon.

Forskning behandlingen er basert på

I de senere årene har det blitt gjort mye forskning på hypnoterapi for behandling av IBS. Peters et. al. (1) konkluderer i sin gjennomgang at hypnoterapi rettet mot tarmsystemet har en varig virkning for pasienter med IBS og sannsynligvis også ved ulcerøs kolitt.

Peters et. al. (2) konkluderer også i sin studie, som sammenligner behandling med hypnoterapi og diett med lav FODMAP (FODMAP er et akronym for forskjellige typer av enkle karbohydrater som fruktsukker), at behandling med hypnoterapi gir varig virkning sammenlignbart med lav FODMAP-diett for tarmsymptomer, men at behandling med hypnoterapi gir større langtidsvirkende reduksjon av psykologisk ubehag som depresjon og angst.

Miller et. al. (3) konkluderer fra en studie med 1000 IBS-pasienter som ble behandlet med Manchester-protokollen at deres resultater gir ytterligere bevis for at hypnoterapi er en effektiv behandlingsform for IBS-pasienter som ikke responderer på annen behandling.

Gonsalkorale (4) gir detaljert informasjon om Manchester-protokollen. Denne protokollen har blitt utviklet spesielt for behandling av IBS av Whorwell et. al. (5), publisert i 1984. Palsson (6) gjengir detaljer av The North Carolina Protocol, som brukt i en studie gav positivt resultat for mer enn 80 % av pasientene.

Disse protokollene er det som faktisk utgjør behandling av IBS med hypnoterapi. Disse er brukt som grunnlag for å lage lydfilene over. De er på mange måter enkle fortellinger som gjennom flere faser aktiverer pasientens forestillingsevne. Formålet er å skape en mottakelighet for forslag for å bedre pasientens tilstand. Først veiledes pasienten til å oppnå dyp kroppslig avslapning. Deretter aktiveres pasientens kreative evner ved å foreslå bilder, lyder og følelser man kan oppleve i en forestilt beroligende omgivelse. Pasienten er nå mottakelig for forslag for å bedre tarmfunksjonen.

Referanser

  1. Peters SL, Muir JG & Gibson PR. Review article: gut-directed hypnotherapy in the management of irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2015; 41: 1104–1115.
  2. Peters SL, Yao CK, Philpott H, Yelland GW, Muir JG & Gibson PR. Randomised clinical trial: the efficacy of gut-directed hypnotherapy is similar to that of the low FODMAP diet for the treatment of irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther 2016; 44: 447–459
  3. Miller V, Carruthers HR, Morris J, Hasan SS, Archbold S & Whorwell PJ. Hypnotherapy for irritable bowel syndrome: an audit of one thousand adult patients. Aliment Pharmacol Ther. 2015; 41: 844ñ855.
  4. Gonsalkorale M.Gut-Directed Hypnotherapy: The Manchester Approach for Treatment of Irritable Bowel Syndrome. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2006; 54:1, 27-50, DOI: 10.1080/00207140500323030.
  5. Whorwell PJ, Prior A, Faragher EB. Controlled trial of hypnotherapy in the treatment of severe refractory irritable bowel syndrome. Lancet. 1984; ii, 123, 2–1234.
  6. Palsson, OS. Standardised Hypnosis Treatment for Irritable Bowel Syndrome: The North Carolina Protocol. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2006; 54:1, 51-64. See also: http://ibshypnosis.com.
  7. R. Lind, G. Arslan Lied, K. Lillestøl, J. Valeur, A. Berstad, Do psychological factors predict symptom severity in patients with subjective food hypersensitivity?, Scandinavian Journal of Gastroenterology 45(7-8), s 835-843.